Kurumsal Kimlik Nedir ?

img title

Kurumsal kimlik olarak adlandırılan kavram aslında adından da rahatlıkla anlaşılacağı gibi bir firmanın veya kurumun, hem şirket içinde hem de şirket dışında duruşunu, davranışını, imajını temsil eden kavramdır. Yani şirketin kimliğidir.

Kurumsal kimlik nedir

Bir başka deyişle kurumsal kimlik firmanın iç ve dış dünyadan görünen yüzüdür. Aynı zamanda iyi tasarlanmış bir kurumsal kimlik firmaların, müşterilerin ya da hitap edilen hedef kitlenin gözünde prestij kazanmalarını, firmaların saygınlığının artmasını sağlar.

Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde firmalar kurumsal kimlik tasarımına özen göstermeli hatta bunun için alanlarında uzman profesyonellerle çalışmalıdırlar. Çünkü kurumsal kimlik bir nevi kurumun imzası görevini görecektir. Bir kez kullanılmaya başlandıktan ve insanlar oluşturulan bu kurumsal kimlik ile firmaları kafalarında bağdaştırdıktan sonra, firmalar için tekrar bir kurumsal kimlik oluşturmak çok zor ve zahmetli bir süreç olacaktır.

Kurumsal kimliğin birçok ögesi vardır. Bunlar firmanın ürettiği ürünler ve bu ürünlerin ambalajları, bina, ofis, şantiye alanları gibi firmaların içinde yer aldıkları çevre, tabelalar ve diğer çeşitli yönlendirme araçları, sergiler, fuayeler, fuarlar, firmaların kurum içinde ve dışında kullandıkları antetli kağıtlar, zarflar, dosyalar, kartvizitler, faturalar ve irsaliyelerle tahsilat mektupları, firmaların verdiği sertifikalar, firmalar tarafından çıkarılan kurumsal yayınlar ve raporlar, kataloglar, reklamlar veya broşürler, bayrakları, ajanda, takvim, bloknot gibi promosyon ürünleri firmanın kurumsal kimliğini oluşturan bazı ögeleridir.

Firmaların web siteleri ya da farklı dijital tanıtım yöntemleri de kurumsal kimlik çalışmalarının içinde yer alır.

Kurumsal kimlik kavramı görüldüğü üzere, bir firmanın tüm alanlardaki imajıyla ilgilenir. Bu yüzdendir ki firmanın aslında en önemli reklam aracıdır ve oluşturulmasında uzmanlarla çalışılmalı, hiçbir detay atlanmamalıdır çünkü kurumsal kimlik oluşturulurken vazgeçilmez, olmazsa olmaz olan temel ana kuraldır.
 

kurumsal kimlik nedir kurumsal kimlik